Kontakt os

Danske grafologer

Jens Windeleff

Jens Jensensvej 4, 3360 Liseleje

jens.windeleff@mail.dk 

Tlf. 51 32 15 04

Grafologisk uddannet af Annelise Garde, Hanne Bøje, Birthe Marie Berg, Irmgard Wassard og Vera Slæbo. Medlem af bestyrelsen i Grafologisk Selskab siden 1996, næstformand 1997, formand 1998-2010. Medlem af Europäische Gesellschaft für Schriftpsychologie und Schriftexpertise (EGS), og medlem af International Graphological Colloquium (IGC). Psykologiske studier ved bl.a. Københavns Universitet og Jung-instituttet i Zürich. Oversætter af den danske udgave af C.G.Jung: Psykologisk Typologi, og Richard Wilhelms I CHING. Medlem og tidligere bestyrelsesmedlem af Jung Foreningen København. Censor og underviser i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB).

Arbejdsopgaver: Skriftidentifikation ( ’eksperticer’, skriftforfalskningsopgaver). 15 års erfaring med udarbejdelse af skønserklæringer om ægthed af underskrifter til private samt ved Byret/Landsret i Danmark og udenlandske domstole. Grafologiske analyser og rådgivning til erhvervslivet i forbindelse med ansættelser, partnerskab og personaleudvikling. Karakteranalyser og rådgivning til private i forbindelse med bl.a. karakter- og talentudvikling , samlivsproblematik, familiestudier og terapeutiske forløb. Undervisning, studiekredse og foredrag.

Gitte Ingvardsen

Åvej 14, 4040 Jyllinge

gtin@mail.dk 

Tlf. 51 89 92 85

Uddannet 2018-2022 af Jens Windeleff, Anny Graa Bennike og Ole Bidsted. Examineret skriftexpert 2022. Har mange års erhvervserfaring og udfører skriftsidentifikationsopgaver, f.eks. analyser af underskrifters ægthed, for private samt advokater i forbindelse med tvister i Byret og Landsret.

Ole Bidsted

Sverrigsgade 49, 2390 København

forlagetklitrosen@gmail.com 

Tlf. 32 57 86 05 ell. 52 11 65 17

Examineret grafolog i 1986. Udfører karakteranalyser, underviser og holder foredrag. Foretager ikke ekspertise, dvs. undersøger om underskrifter er ægte eller falske. Har oversat SKRIVEDANS - undervisningsmateriale i skrivning til 0’te og 1ste klasse. Har skrevet ’Kend din håndskrift- kend dig selv’, 1996.

ANNY GRAAE BENNIKE

Ludv. Holsteins Allé 40, 2750 Ballerup

annygbennike@gmail.com 

Tlf. 44 97 23 09 ell. 22 11 39 20

Analytiker og erhvervsgrafolog.

Karakteranalyser for erhvervslivet i forbindelse med personalerådgivning:
Det er af stor betydning, at en stilling bliver besat af den rigtige medarbejder, fordi en forkert placering af en ansøger har konsekvenser på det personlige plan for medarbejderen og på det økonomiske for firmaet.

Karakteranalyser for private:
Et menneske kan have personlige problemer, der vil kunne afdækkes i en analyse Skriftidentifikationsopgaver for advokater, banker og myndigheder m.fl i forbindelse med eventuelle forfalskningssager, testamenter og anonyme breve etc.

Grafologisk/skriftpsykologisk uddannelse og kvalifikationer:
Examen i Psykologi på VUC 1980.
Grafologiske studier 1976-82 hos Tove Scherer, Hanna Jarvø, Hanne Bøje og Elna Kornerup,
Exam. grafolog 1983.

Medlem af Center for analyse af børnetegninger:
Analyse af børnetegninger og børnehåndskrifter.
Mindre børn og konfliktramte børn er ikke altid i stand til verbalt at give udtryk for, hvad der piner dem, men det kan aflæses i deres spontane tegninger.