Bogliste

Lærebøger (rev. okt. 1998)

Nedennævnte boglister er at opfatte som vejledende minimum. Såfremt individuelle forudsætninger taler for det, kan også bøger inddrages i undervisningen, som er oplistet på senere trin.

1. del: Den grundlæggende lærebog er: Garde, A.(1971) Lærebog i grafologi. ISBN 87 17 01420 4.Arnold Busck, Kbhvn. 185s. 

Herudover forudsættes også læst: 

Dansk litteratur: Bisted,O.(1996) Kend din håndskrift - kend dig selv. Introduktion til grafologi.100pp. Aschehoug.
Kornerup,E. og Wassard,I. (1976) Håndbog i grafologi.104s. Clausen bøger Aschehoug,Kbhvn.
Slæbo,V.(1998) Grafologi - Håndskriftens psykologi.230s. Spektrum.

Udenlandsk litteratur: Jäger,C. und Harder,R.(1984) Was sagt uns die Handschrift? ISBN 3-451-08096-6. Verlag Herder Freiburg Basel Wien. Uddrag: Das Ganze der Schrift s.77-124.
Lundgren,G. (1985) Grafologi - Hvad håndskriften kan fortælle. Oversat og bearbejdet af Kristian Kristiansen fra Grafologi - Handstilens psykologi. ISBN 87-15-07972-4 Lademann, Kbhvn. 168s.
Müller,H.W. und Enskat,A.(1973). Graphologische Diagnostik 2.Auflage.ISBN 3-456-30514-1. Hans Huber, Bern. Side 49-91,

2. del: Garde,A. (1962) Håndskrift og menneskelig udvikling. ISBN87 17 00388 1. Arnold Busck. 145s.
Hepner,M. (1978) Schlüssel zur Kinderschrift. ISBN3-7249- 0502-5. Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 232s.
Müller,H.W. und Enskat,A.(1973). Graphologische Diagnostik 2.Auflage.ISBN 3-456-30514-1. Hans Huber, Bern., resten af bogen minus Anhang.
Pokorny,R.R. (1968) Psychologie der Handschrift. Ernst Reinhardt Verlag Basel/München, 280s.
Pulver,M. (1964 org. 1931) Symbolik der Handschrift. OrellFüssli Verlag, Zürich 315s.
Erhvervsgrafologi: Donig,C (1970) Erhvervsgrafologi, ISBN 8787702940 Klitrose(1988) Kbhvn.

3. del: Pfanne,H.(1961) Lehrbuch der Graphologie. Berlin 1961. I uddrag: s. 265 - 415.
Teillard (1963 org. 1952) Handschriftendeutung auf tiefenpsychologischer Grundlage. Francke Verlag, Bern und München. 329s. - i engelskoversætelse: The Soul and Handwriting, Scriptor Books, London.

Erhvervsgrafologi: Rasch,W.D.(1989)Probleme der Formulierung und Strukturierunggraphologischer Eignungsgutachten. Zeitschrift für Menschenkunde 63, 47-57.

Ekspertise: Michel,L. (1982) Gerichtliche Schriftvergleichung. EineEinführung in Grundlagen, Methoden und Praxis. ISBN 3-11-002188-9 deGruyter Berlin, New York. I uddrag: Allegemeine Grundlage der Schriftvergleichung s. 27 - 62 Systeme der Erfassung grafischer merkmale - 69 - 86 Unterschriftprüfung - 111 -151 Testamentenprüfung - 164 -177 Schriftverstellung - 178 -205 Anhang D,Anhang D, Erhebung der graphischen Befunde - 237 -261
Nezos,R. (1994) Judicial Graphology. ISBN 0-9513700-7-3.Scriptor Books, London. I uddrag: Chapt. 3 Authentications Techniques s. 67 - 85 - 4 Anonymous Letters - 87 - 123 - 5 Forgeries - 125 - 133 - 6 Wills and Testaments - 135 - 157 - 7 Photocopied Documents - 159 - 163 - 8 The Handwriting expert - 165 - 167

Supplerende litteratur

Garde, A. ( 1967) H.C. Andersen og hans kreds, Arnold Busk, 236 s + eks.
Klages,L.(1949) Handschrift und Charakter. Bouvieru. CO. Verlag Bonn.
Knobloch,H.(1990) Graphologie - Exemplarische EinführungISBN 3-922251-09-9. Verlag für angewandte Wisssenschaften, München. 262s.
Lüke,A. (1984) Du bist wie du schreibst. Ein Handbuchangewandter Schriftpsychologie. ISBN 3 7205 1291 6. Ariston Verlag, Genf.
Ockelmann,H.(1994) Die Kritzelschrift im Einschulingsalter.Zeitschriftfür Menschenkunde 68, 2-18.
Schlunk, W.(1986) Die Führungskraft in der Handschrift,103pp. Forkel-Verlag Wiesbaden.
Seichter, H. (1965) Praktisk grafologi. ISBN 87 7508 2985. Strubes forlag, Kbhvn. 227s.
Strandberg, B. (1983 org.1974) Vad afslöjar handstilen? ISBN 91-534-0276-6. ICA förlaget AB, Vesterås. 184s.
Wagner,L. (1973) Graphologische Forschungen. ISBN 3 70030060 3. Wilhelm Braumüller, Wien 259s.
Wittlich,B.: Angewandte Graphologie. 2.opl. Berlin 1952

Bogliste - Psykologi

Brørup,M., Hauge,L., LyngeThomsen,U. (1993): Psykologibogen. Om børn, unge og voksne. Gyldendal.
Christensen, Teasdale, Theilgaard og Østergaard (1992): Undersøgelsesmetoder i klinisk psykologi. s. 58-79 (undt. Rorschach og TAT), og Samtalen psykologisk sets.185-23.
Jung,C.G.(1943) Det ubevidste. Gyldendal (1961)
- (1933) Jeg'et og det ubevidste. Gyldendal (1962)
- (1921) Psykologisk typologi Gyldendal (1975) eller: Psykologiske Typer Gyldendal (1994)
Riemann, F.(1961): Angstens grundformer, Klitrose (1987)

Supplerende litteratur

Asper, K. : Ravnen i glasbjerget. Gyldendal 1988.
Carver,C.S. og Scheier,M.F. (1992): Perspectives ofPersonality. Allyn and Bacon.
Cullberg,J. : Krise og udvikling. Hans Reitzel 1977.
Goleman, D.(1995): Emotional Intelligence, Bantam Books ISBN 0553-84007-X, eller på dansk: Følelsernes intelligens. Borgen (1997)
Grønkjær, P.(1994): C.G. Jungs analytiske psykologi
Hall, C.S.(1954): Freuds psykologi. ReitzelsForlag. (oversat 1982) ISBN 87 412 2529 5
Hall, C.S. og Vordby,V.J.(1973): Jungs Psykologi. Reitzels Forlag.(oversat 1985) ISBN 87-412-3838-9
Jacobsen,E.(1984) De psykiske grundprocesser. Centrum.ISBN87-583-0229-6
Jung,C.G.: (1993) Den analytiske psykologis grundlag ogpraksis. Nordisk Forlag.
Marquardt,J.E. og Koester,T. (1998): Personlighedspsykologi s.243-333. i Koester og Frandsen (red.):Introduktion til psykologi. Organisme,individ, Samfund, 637s. Frydenlund Grafisk.
Samuels,A., Shorter,B.,Plaut,F. (1986) Analytisk Psykologisk Leksikon, Gyldendal (1990)
Winnicott, D.W. (1971) Leg og virkelighed, Hans Reitzel1990.

MERE OM GRAFOLOGI?

Er du interesseret i at vide mere om Grafologi, så kan du kontakte os her

KONTAKT OS