Danske Grafologer

Forside

Almen information
Historie og udvikling

Grafologens arbejde
Analyse og tolkning
Skriftidentifikation

Grafologer

Uddannelsen
Forløbet Eksamenskommsion Bogliste
ArtiklerLinks


Gruppen af Danske Grafologer er aktive grafologer, eksaminerede af det tidligere Grafologisk Selskab. Grafologerne varetager fagets interesser i Danmark, herunder uddannelse af grafologer, og er tilknyttet grafologisk arbejde og forskning i udlandet

Hvad er grafologi?

Grafologi, også kaldet skriftpsykologi, er læren om sammenhængen mellem håndskrift og psyke.

Den grafologiske analysemetode bygger på den kendsgerning, at alle vore bevægelser er karakteristiske for det enkelte menneske, og at de indeholder eller viser et psykisk udtryk.
Det gælder vores måde at gå på, vores mimik, vores kropsholdning og attitude. Og det gælder også de bevægelser, vi udfører, når vi skriver.

Håndskriften involverer flere hjernefunktioner end noget andet bevægelsesmønster. Og den viser som sådan  et meget nuanceret billede af den skrivendes personlighed, hvilket giver den professionelle grafolog mulighed for at udarbejde en grafologisk analyse.