Karakteranalyse nr. 2

karakter2.JPG (89006 bytes)

Mand ca. 40 år.

Ved denne skrift er det dens sikre, faste og ensartede udseende, der falder i øjnene. De dominerende grafiske kendetegn er regelmæssigheden og vidden, samt at den er meget sammenhængende og fortrinsvis har vinkler som bindingsform. Dertil kommer de betonede underlængder og pastositeten.

Regelmæssigheden, vinkelbindingen og den sammenhængende skrivebevægelse er alt sammen udtryk for viljesbetoning og giver skriften dens maskuline præg, der sammen med den varme(pastøse) streg vidner om, at den skrivende er et vitalt, energisk og flittigt menneske med stor modstandskraft over for pres og belastninger.

Han er både pligtopfyldende og indsatsberedt, kan lide udfordringer, har initiativ og gå-på-mod og er målrettet og udholdende i sit arbejde.

Skriftens vidde og højreskråhed vidner om udadvendthed, kontakttrang og kontaktevne. De store slutguirlander viser, at kontakten kommer i stand på en elskværdig, men også meget bevidst, nærmest målbevidst måde. Guirlandernes noget vinkelagtige udspring på skrivelinien og deres tendens til at dreje mod venstre til slut viser, at den skrivende ved, hvad han vil og vil opnå. Han har hele tiden sig selv og situationen under kontrol og forstår at præge den. Det bekræftes af de lukkede bogstaver(a,o,d), der sammen med begyndelsesarkaderne og lejlighedsvis arkadebinding andre steder( se f.eks. ordet "min" i første linie) vidner om, at den skrivende ikke overlader noget til tilfældighederne og heller ikke er så åben og spontan, som omgivelserne måske oplever ham.

Den kraftige streg og de betonede underlængder taler om praktisk sans og livsnære interesser, også om evnen til at opleve og nyde intenst den virkelighed, han er så godt forankret i.

Magerheden og snæverheden i nogle bogstaver kontrasterer med fyldigheden i andre, som endda kan få et noget oppustet udseende. Heri manifesterer sig både nøgternhed og selvdicipling, men også en betonet selvsikkerhed, der ikke lader eventuelle mindreværdsfornemmelser eller følelsesmæssige hæmninger komme til overfladen. Alt er under kontrol. Hans ekspansionstrang, hans vitalitet og ærgerrige aktivitet giver ham mange muligheder for at gøre sig succesfuldt gældende.

Skriftens ensartede og regelmæssige udseende udtrykker, at det ikke er i alsidighed, fleksibilitet og omstillingsevne, men i maskulin styrke, fasthed og konsekvens den skrivende har sin styrke. Han har evnen til at koncentrere sig om sin målsætning og føre den igennem, også når der er vanskeligheder at overvinde. Han tænker og arbejder selvstændigt, har praktisk sans og flair for planlægning og er særdeles velegnet til udadvendt, kontaktbetonet arbejde, som kræver initiativ, udholdenhed og "ben i næsen".