Danske Grafologer

Forside

Almen information
Historie og udvikling

Grafologens arbejde
Analyse og tolkning
Skriftidentifikation

Grafologer

Uddannelsen
Forløbet Eksamenskommsion Bogliste
Artikler

LinksGrafologuddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt af Grafologisk Selskab og varetages af de eksaminerede grafologer.

En eksamenskommission, udpeget af Selskabets bestyrelse, kontrollerer ved løbende stopprøver og en afsluttende eksamen, at niveauet er i overensstemmelse med de retningslinier, der er lagt for uddannelsen.

Der undervises normalt enkeltvis med en ugentlig lektion eller en hver 14. dag. Uddannelsen tager i gennemsnit ca. 4 år.

Eleven modtager undervisning af mindst 3 forskellige lærere, som skal samarbejde om elevens arbejdforløb ved lærerskift. Desuden føres en studierapport, som følger eleven i undevisningsforløbet. Eleven skal, i mindre omfang, også undervises i børneskrifter, gamle (historiske) skrifter og ekspertiser.

Bogliste fås ved henvendelse til Selskabet.

Aftenskolerne tilbyder undertiden kurser, som kan anbefales som optakt til uddannelsen.

 

Forudsætninger.

Kendskab til psykologi og tysk på HF niveau samt færdigheder i mundtlig og skriftlig dansk på samme niveau.

Elevens egnethed for studiet vurderes senest efter 10 lektioner af eksamenskommissionen. Der lægges her vægt på modenhed, etik, ansvarsfølelse og psykologisk indfølingsevne.

Efter ca. 20 lektioner skal eleven, for egen regning, have udarbejdet sin personlige grafologiske analyse hos en eksamineret grafolog. Herudover forventes eleven at være indstillet på at arbejde med sig selv og sin personlige udvikling og tilegne sig en dybdepsykologisk viden og forståelse.

 

1. prøve. Efter ca. 30 lektioner.

a. Udfra 3 skriftprøver udarbejdes analyseskema med vurdering af helhedskarakterer og enkeltvariabler.

b. Der udarbejdes også en skematisk analyse, som skal vurdere en række nærmere definerede egenskaber (eks. kontaktevne, selvfølelse, aggressioner, arbejdsegenskaber)

Opgaverne skal afleveres i 2 eksemplarer med analyseskema og bedømmes af lærer og 1 censor. Materialet leveres af lærer.

 

2. prøve. Efter ca. 60 lektioner.

a. Der udarbejdes 1 forretningsanalyse (ca. 1-1½ side)

b. Der udarbejdes 1 karakteranalyse (ca. 2-4 sider)

Opgaverne afleveres i 3 eksemplarer med analyseskema og bedømmes af lærer og 2 censorer. Materialet leveres af lærer.

 

3. prøve. Efter ca 90 lektioner.

Til en forsøgsperson udvalgt af lærer eller censor udarbejdes en analyse, som skal danne grundlag for en samtale mellem elev og analysand.

Læreren skal, efter møde med analysanden, vurdere elevens samtale.

Honorar til censor og lærer er til hver af de 3 prøver for tiden 250 kr. til hver.

 

Afsluttende eksamen.

a. Eleven skal til den afsluttende eksamen aflevere en specialopgave med grafologisk og/eller dybdepsykologisk emne. Opgaven kan være teoretisk eller praktisk, og emnet skal godkendes af eksamenskommissionen senest 3 mdr. inden de afsluttende eksamensopgaver udleveres.

Omfang ca. 15 normalskrevne A-4 sider.

b. Der udarbejdes et sæt med 4 analyseopgaver til hver af de to 2 censorer, ialt 8 opgaver. Der udarbejdes arbejdsskemaer til alle opgaverne. Disse vil typisk omfatte:

- udviklingsanalyse

- paranalyse (ægtepar eller forretningspartnere)

- forretningsanalyse

- karakteranalyse

Varighed ca. ½ år, og eksamensopgaverne vurderes som bestået, når de er uden graverende fejl.

Honorar til hver af censorerne for tiden 900 kr. incl. opfølgende samtaler.

 

(rev. okt. 1998)