Danske Grafologer

Forside

Almen information
Historie og udv.
Grafologens arbejde
Analyse og tolkning.
Skriftidentifikation

Grafologer

Uddannelsen
Forløbet Eksamenskommsion Bogliste
Artikler

Links

Skriftidentifikation

Ved mistanke om forfalskning af håndskrift og/eller underskrift kan grafologen ved hjælp af sammenligningsmateriale foretage analyse med henblik på at fastslå identiteten af den skrivende og afgive erklæring herom.

Grafologen arbejder på så originalt materiale som overhovedet muligt, da en del skriftkendetegn ikke lader sig udlede af kopimateriale.

Følgende vurderingsskala anvendes i konklusionen:

  • Der er en til sikkerhed grænsende sandsynlighed for, at ………
  • Det er overordentlig sandsynligt, at …………..
  • Det kan ikke udelukkes, at …………….
  • Der er ikke konstateret overensstemmelser/uoverensstemmelser, der indicerer, at …………

Sandsynlighedsskalaen kan ikke defineres i procentvise sandsynligheder.

Grafologen kan optræde som syn- og skønsmand i forbindelse med retssager, der omhandler betvivlet håndskriftmateriale.

Se under Grafologer.