vera.BMP (75418 bytes)

u-vera.gif (2695 bytes)

Vera Slębo

Lille Elstedvej 5
8520 Lystrup

Tlf.: 86 22 90 22
Fax: 86 22 90 22
Email:slaebo@mail.tele.dk


Uddannelse og kvalifikationer:

7 års studier i analytisk psykologi
4 års studier i grafologi
Eksamineret grafolog l969
Praksis som exam. grafolog siden 1970

Arbejdsopgaver:

Grafologiske analyser til private. Rådgivning. Psykoterapi.

Grafologiske analyser til erhverslivet i forbindelse med personaleansættelse og personalerådgivning.

Skriftekspertise/skriftidentifikation udført for advokater, pengeinstitutter og ved udmeldelse som skønsmand af retten i forbindelse med betvivlede underskrifter/håndskrifter.

Udgivet:

Lære-og introduktionsbog: "Grafologi - håndskriftens psykologi. Forlaget Spektrum. 1998

Grafologiske analyser i forbindelse med flg. bøger:
Susi Frastein:                                    "Ritt, portræt af en politiker " Tiderne skifter 1986.
Johannes Møllehave:                        "Skønhed og dagligt brød - en bog om Albert Bertelsen"
Bibliotek for læger, 1992, Hæfte 1: "Grafologisk analyse af Knud Pontoppidan"