Danske Grafologer

Forside

Almen information
Historie og udvikling

Grafologens arbejde
Analyse og tolkning
Skriftidentifikation

Grafologer

Uddannelsen
Forløbet Eksamenskommsion Bogliste
Artikler

LinksBogliste - Grafologi

(rev. okt. 1998)

Lærebøger

Nedennævnte boglister er at opfatte som vejledende minimum. Såfremt individuelle forudsætninger taler for det, kan også bøger inddrages i undervisningen, som er oplistet på senere trin.

 

1.del

Den grundlæggende lærebog er:

Garde, A.(1971) Lærebog i grafologi. ISBN 87 17 01420 4. Arnold Busck, Kbhvn. 185s.

Herudover forudsættes også læst:

Dansk litteratur:

Bisted,O.(1996) Kend din håndskrift - kend dig selv. Introduktion til grafologi.100pp. Aschehoug.

Kornerup,E. og Wassard,I. (1976) Håndbog i grafologi. 104s. Clausen bøger Aschehoug,Kbhvn.

Slæbo,V.(1998) Grafologi - Håndskriftens psykologi. 230s. Spektrum.

Udenlandsk litteratur:

Jäger,C. und Harder,R.(1984) Was sagt uns die Handschrift? ISBN 3-451-08096-6. Verlag Herder Freiburg Basel Wien. Uddrag: Das Ganze der Schrift s. 77-124.

Lundgren,G. (1985) Grafologi - Hvad håndskriften kan fortælle. Oversat og bearbejdet af Kristian Kristiansen

fra Grafologi - Handstilens psykologi. ISBN 87-15-07972-4

Lademann, Kbhvn. 168s.

Müller,H.W. und Enskat,A.(1973). Graphologische Diagnostik 2.Auflage. ISBN 3-456-30514-1. Hans Huber, Bern. , side 49-91

2.del

Garde,A. (1962) Håndskrift og menneskelig udvikling. ISBN 87 17 00388 1. Arnold Busck. 145s.

Hepner,M. (1978) Schlüssel zur Kinderschrift. ISBN 3-7249- 0502-5. Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 232s.

Müller,H.W. und Enskat,A.(1973). Graphologische Diagnostik 2.Auflage. ISBN 3-456-30514-1. Hans Huber, Bern., resten af bogen minus Anhang.

Pokorny,R.R. (1968) Psychologie der Handschrift. Ernst Reinhardt Verlag Basel/München, 280s.

Pulver,M. (1964 org. 1931) Symbolik der Handschrift. Orell Füssli Verlag, Zürich 315s.

Erhvervsgrafologi:

Donig,C (1970) Erhvervsgrafologi, ISBN 8787702940 Klitrose (1988) Kbhvn.

3.del

Pfanne,H.(1961) Lehrbuch der Graphologie. Berlin 1961.

I uddrag: s. 265 - 415.

Teillard (1963 org. 1952) Handschriftendeutung auf tiefenpsychologischer Grundlage. Francke Verlag, Bern und München. 329s. - i engelsk oversætelse: The Soul and Handwriting, Scriptor Books, London.

Erhvervsgrafologi:

Rasch,W.D.(1989)Probleme der Formulierung und Strukturierung graphologischer Eignungsgutachten. Zeitschrift für Menschenkunde 63, 47-57

Ekspertise:

Michel,L. (1982) Gerichtliche Schriftvergleichung. Eine Einführung in Grundlagen, Methoden und Praxis. ISBN

3-11-002188-9 deGruyter Berlin, New York. I uddrag:

Allegemeine Grundlage der Schriftvergleichung s. 27 - 62

Systeme der Erfassung grafischer merkmale - 69 - 86

Unterschriftprüfung - 111 -151

Testamentenprüfung - 164 -177

Schriftverstellung - 178 -205

Anhang D, Erhebung der graphischen Befunde - 237 -261

 

Nezos,R. (1994) Judicial Graphology. ISBN 0-9513700-7-3. Scriptor Books, London. I uddrag:

Chapt. 3 Authentications Techniques s. 67 - 85

- 4 Anonymous Letters - 87 - 123

- 5 Forgeries - 125 - 133

- 6 Wills and Testaments - 135 - 157

- 7 Photocopied Documents - 159 - 163

- 8 The Handwriting expert - 165 - 167

Supplerende litteratur:

Garde, A. ( 1967) H.C. Andersen og hans kreds, Arnold Busk, 236 s + eks.

Klages,L.(1949) Handschrift und Charakter. Bouvier u.CO. Verlag Bonn.

Knobloch,H.(1990) Graphologie - Exemplarische Einführung ISBN 3-922251-09-9. Verlag für angewandte Wisssenschaften, München. 262s.

Lüke,A. (1984) Du bist wie du schreibst. Ein Handbuch angewandter Schriftpsychologie. ISBN 3 7205 1291 6. Ariston Verlag, Genf.

Ockelmann,H.(1994) Die Kritzelschrift im Einschulingsalter.Zeitschrift für Menschenkunde 68, 2-18.

Schlunk, W.(1986) Die Führungskraft in der Handschrift, 103pp. Forkel-Verlag Wiesbaden.

Seichter, H. (1965) Praktisk grafologi. ISBN 87 7508 298 5. Strubes forlag, Kbhvn. 227s.

Strandberg, B. (1983 org.1974) Vad afslöjar handstilen? ISBN 91-534-0276-6. ICA förlaget AB, Vesterås. 184s.

Wagner,L. (1973) Graphologische Forschungen. ISBN 3 7003 0060 3. Wilhelm Braumüller, Wien 259s.

Wittlich,B.: Angewandte Graphologie. 2. opl. Berlin 1952

 

Bogliste - Psykologi

Lærebøger

Brørup,M., Hauge,L., Lynge Thomsen,U. (1993): Psykologibogen. Om børn, unge og voksne. Gyldendal

Christensen, Teasdale, Theilgaard & Østergaard (1992): Undersøgelsesmetoder i klinisk psykologi. s. 58-79 (undt. Rorschach og TAT), og Samtalen psykologisk set s.185-23.

Jung,C.G.(1943) Det ubevidste. Gyldendal (1961)

- (1933) Jeg'et og det ubevidste. Gyldendal (1962)

- (1921) Psykologisk typologi Gyldendal (1975) eller:

Psykologiske Typer Gyldendal (1994)

Riemann, F.(1961): Angstens grundformer, Klitrose (1987)

Supplerende litteratur:

 

Asper, K. : Ravnen i glasbjerget. Gyldendal 1988.

Carver,C.S. & Scheier,M.F. (1992): Perspectives of Personality. Allyn and Bacon.

Cullberg,J. : Krise og udvikling. Hans Reitzel 1977

Goleman, D.(1995): Emotional Intelligence, Bantam Books

ISBN 0553-84007-X, eller på dansk:

Følelsernes intelligens. Borgen (1997)

Grønkjær, P.(1994): C.G. Jungs analytiske psykologi

Hall, C.S.(1954): Freuds psykologi. Reitzels Forlag.(oversat 1982) ISBN 87 412 2529 5

Hall, C.S. & Vordby,V.J.(1973): Jungs Psykologi. Reitzels Forlag.(oversat 1985) ISBN 87-412-3838-9

Jacobsen,E.(1984) De psykiske grundprocesser. Centrum.ISBN 87-583-0229-6

Jung,C.G.: (1993) Den analytiske psykologis grundlag og praksis. Nordisk Forlag.

Marquardt,J.E. & Koester,T. (1998): Personlighedspsykologi s.243-333. i Koester & Frandsen (red.):Introduktion til psykologi. Organisme, individ, Samfund, 637s. Frydenlund Grafisk.

Samuels,A., Shorter,B., Plaut,F. (1986) Analytisk Psykologisk Leksikon, Gyldendal (1990)

Winnicott, D.W. (1971) Leg og virkelighed, Hans Reitzel 1990.